Himalayish Mahakiranti Kiranti Eastern Kiranti Group

From Testwiki
Revision as of 14:51, 12 August 2009 by Rosbot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Classification Taxonomy

All Languages

  Sino-Tibetan Group

    Tibeto-Burman Group

      Himalayish Group

        Mahakiranti Group

          Sino-Tibetan Tibeto-Burman Himalayish Kiranti Mahakiranti Group

            Himalayish Mahakiranti Kiranti Eastern Kiranti Group

              Phangduwali Language

              Lambichhong Language

              Kulung Language

              Nachering Language

              Lumba-Yakkha Language

              Meohang, Eastern Language

              Lorung, Southern Language

              Yamphe Language

              Meohang, Western Language

              Dungmali Language

              Saam Language

              Chhulung Language

              Limbu Language

              Camling Language

              Puma Language

              Pongyong Language

              Chhintange Language

              Moinba Language

              Sampang Language

              Chukwa Language

              Lorung, Northern Language

              Waling Language

              Bantawa language

              Yakha language

              Yamphu language